Бакалаврська програма «Право»

Програма № 1 в Україні.
Програма, яка дає можливість сформувати основні компетентності, необхідні для початку успішної правничої кар’єри, та відкриває реальні перспективи працевлаштування в органах влади та приватному секторі, зокрема, у найкращих вітчизняних та міжнародних юридичних компаніях.
Переваги навчання
№ 1 у рейтингах працедавців.
№ 1 за результатами єдиного фахового вступного випробовування до магістратури.
№ 1 за перемогами у престижних міжнародних змаганнях.
№ 1 за середнім вступним рейтинговим балом.
Справжня вибірковість навчальних дисциплін.
Навчання в іноземних університетах за програмами мобільності.
Можливості для поглибленого оволодіння англійською мовою.
Нульова толерантність до корупції.

Бакалаврська програма “Право” поєднує навчальні дисципліни вітчизняної моделі юридичної освіти й адаптовані курси європейських та американських моделей правничих шкіл. Програма відповідає українським державним і сучасним західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтоване на поглиблену теоретичну підготовку та розвиток ефективних практичних навичок.

Liberal Arts Education & Student Centred Learning –

Факультет сповідує принципи вільного творчого навчання, в центрі якого перебуває студент(ка). Студент(к)и вчаться мислити та аргументувати свою точку зору, а не концентруються на запам’ятовуванні законодавчих текстів та підручників.

На старших роках навчання питома вага вибіркових курсів сягає 50 %.

Завдяки широкому переліку вибіркових дисциплін студент(к)и мають можливість за власним уподобанням сформувати індивідуальну спеціалізацію, що дозволить йому віднайти свою персональну нішу на рику праці. Окрім цього студент(ка) може обрати для прослуховування будь-який курс, який читається на будь-якому іншому факультеті.

Навчання за кордоном

Студент(к)и мають широкі можливості навчатись в іноземних університетах за програмами академічної мобільності, що, як правило, фінансуються. Надалі, при вступі на магістерську програму, є можливість навчатись за спільною з Вільнюським університетом програмою подвійного дипломування.

Kyiv-Mohyla Moot Court Society

Найсильніша в Україні спільнота, що підтримує участь студентів у міжнародних правничих змаганнях – вони виграють у команд з найкращих університетів світу. У 2019 році команда факультету стала срібним призером найпрестижніших міжнародних змагань з медіа права (Price Media Moot Court Competition) випередивши, зокрема, команду Оксфордського університету.

Інші можливості

Опанування Legal English
можливість слухати англомовні курси, які викладають носії мови.

Інститут німецького права
можливість вчити німецьке право мовою оригіналу.

Практика і стажування
у найкращих міжнародних та українських юридичних компаніях і органах державної влади.

Правнича клініка –
можливість навчаючись надавати правову допомогу реальним клієнтам.

Модельні судові процеси,
які ведуть діючі судді – можливість здобувати навички судового юриста.

Кількість місць

Лецензійний обсяг – 125 місць. Із них 71 фінансуються за рахунок державного бюджету.

Відгуки
Навчання в Могилянці вирізняється тим, що тут справді треба вчитися, інших варіантів не існує. Врешті решт, наш університет це більше ніж пари в аудиторіях, це неймовірні люди, що створюють безліч цікавих заходів.
Бакалаврська програма «Право»
3 рік
4 рік
Вибіркові дисципліни
Структура програми та система оцінювання

Програму розраховано на 4 роки навчання, її обсяг становить 240 кредитів ЄКТС:
145,5 – обов’язкові дисципліни та курсова робота;
70,5 – вибіркові дисципліни;
15 – практика (5 кредити – 1 рік навчання; 10 кредитів – 4 рік навчання);
9 – державна атестація (“випускні” екзамени).

Форма навчання – денна. Максимальне тижневе навантаження – 24 години (тобто, не більше 12 пар на тиждень).

В університеті діє рейтингова система оцінювання знань. Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою – це сума балів, отриманих студентом(кою) у процесі вивчення дисципліни, виконання індивідуальних завдань та складання передбачених в робочому тематичному плані контрольних заходів. Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни є комплексною характеристикою компетентності студента(ки), яка враховує результати виконання усіх видів навчальних робіт протягом семестру, результати проміжного або модульних контролю та підсумкового контролю знань.

Вимоги до вступу

Студентський журнал про особливості навчання на спеціальності "Право"

Вступ відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Рейтинговий бал абітурієнта(ки) є сумою оцінок, отриманих на ЗНО, та середнього балу документа про повну загальну середню освіту, переведеного у шкалу від 100 до 200 балів, які множаться на відповідні вагові коефіцієнти:
українська мова та література – коефіцієнт 0,3;
історія України – коефіцієнт 0,3;
математика або іноземна мова – коефіцієнт 0,3;
середній бал документа про повну загальну середню освіту – коефіцієнт 0,1.

Результати конкурсного відбору і подання оригіналів документів в режимі реального часу відображаються за посиланням: konkurs.ukma.edu.ua.