Міжнародне публічне право

Курс є коротким оглядом міжнародного публічного права. Він базується на ознайомленні з особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами та галузями міжнародного права. Передбачається отримання навичок роботи з міжнародними договорами та справами Міжнародного Суду ООН, їх тлумачення та застосування до конкретних ситуацій міжнародного життя.

5 кредитів
Обсяг дисципліни
Осінь
Семестр викладання дисципліни
Екзамен
Підсумковий контроль