Корпоративне право

Курс вивчає – основні поняття, термінологію, інститути та систему корпоративного права, систему навчального курсу, законодавство що стосується сфери корпоративних правовідносин, історію виникнення, причини формування корпоративного права як галузі і розуміти його значення для сучасного правника. 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль