Конституційне право

Конституцій не право України базується на положеннях Основного Закону України, який водночас є основним джерелом права всіх інших галузей національного права. Воно взаємнопов’язано з положеннями таких суміжних юридичних наук, як загальна теорія права, конституційне право зарубіжних країн, адміністративне право, права людини та їх захист, порівняльне виборче право і парламентаризм та іншими. Найважливішим завданням курсу є надання студентам глибоких знань галузевого законодавства, положень Конституції України, встановлених нею засад конституційного ладу, механізм у здійснення влади, змісту та обсягу прав і свобод людини і громадянина. Завдання навчального курсу полягає в освоєнні майбутніми юристами комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання ними своїх майбутніх посадових обов’язків на необхідному професійному рівні.

 

6 кредитів
Обсяг
дисципліни
Весна, літо та осінь 2-го р.н.
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль