Податкові процедури та податкове адміністрування

Курс «Податкові процедури та податкове адміністрування» є необхідною частиною складного інституту фінансового права – податкового права. Він дає можливість поглиблено вивчити механізм виникнення та регулювання відносин адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів). Основною метою курсу є отримання студентами знань у галузі теорії та практики застосування тих інститутів податкового права, які пов’язані із виконанням платниками податків конституційного податкового обов’язку зі сплати податків. 

 

3,5 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль