Трудове право

Правова організація зайнятості та працевлаштування громадян, соціального партнерства, умови та порядок укладення, зміни та припинення трудового договору, сутність та зміст робочого часу та часу відпочинку, оплата та охорона праці, трудова дисципліна, порядок врегулювання трудових спорів (конфліктів), нагляд та контроль у сфері праці. 

 

5 кредитів
Обсяг
дисципліни
Осінь, весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль