Адміністративний процес

Адміністративний процес посідає особливе місце в процесі реформування суспільства, подоланні кризових явищ в економіці й соціальній сфері. На цей інститут припадає основне навантаження щодо юридичного забезпечення адміністративної реформи, конституційних засад організації виконавчої влади, гуманізації діяльності держави, забезпечення реалізації прав юридичних і фізичних осіб. Завдання навчального курсу полягає в освоєнні майбутніми юристами комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання ними своїх майбутніх посадових обов’язків на необхідному професійному рівні. Найважливішими завданнями курсу є надання студентам глибоких знань щодо основних категорій адміністративного процесу, його основних концепцій, засобів адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини, оволодіння навичками складання необхідних процесуальних документів.

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль