Практика і стажування

Факультет постійно співпрацює з провідними юридичними компаніями України, державними органами та громадськими організаціями, що значно розширює можливості студентів зі стажування та працевлаштування.

Проходження практики та стажування забезпечує широкі можливості для здобуття ефективних практичних навичок, необхідних для початку самостійної професійної кар’єри.

На старших роках навчання студент(к)и можуть самостійно обирати місце проходження практик.

Факультет розглядає практику не лише як освітній компонент, а й як можливість знайти перше місце роботи. Більшість студентів(ок) магістерських програм поєднують навчання з роботою за спеціальністю.

Для забезпечення такої можливості факультет тісно співпрацює з провідними вітчизняними та міжнародними юридичними компаніями та органами держаної влади, які дають дуже гарні відгуки про рівень підготовки студентів(ок) факультету.

Факультет посідає найвищу сходинку у рейтингу працедавців
(рейтинг журналу «Гроші»).

Проходження практики в найкращих юридичних компаніях здійснюється, зазвичай, за результатами конкурсу.

На практику в органах державної влади студент(к)и відбираються з урахуванням навчального рейтингу, практика проходить на підставі договорів між цими органами та НаУКМА, які укладено, зокрема, з такими органами:
– Державною судовою адміністрацією України;
– Генеральною прокуратурою України;
– Міністерством юстиції України;
– Державним бюро розслідувань;
– Національним антикорупційним бюро України;
– Національним агентством з питань запобігання корупції;
– Національним агентством України з питань державної служби.

Також на факультеті реалізується Програма професійного менторства, спрямована  на допомогу в особистому та професійному зростанні студентів факультету (менті) та у створенні сприятливих умов для мотивованих менторів, за яких їх досвід, цінності та прагнення здійснити вклад у розвиток професійної правничої спільноти будуть максимально затребувані.

Перелік практик

Спеціальність «Право»:
1 рік бакалаврської програми – літо, 3 кредити ЄКТС;
4 рік бакалаврської програми – весна, 7,5 кредиту ЄКТС;
1 рік магістерської програми –- весна, 18 кредитів ЄКТС;
2 рік магістерської програми – весна, 12 кредитів ЄКТС;

Заклади, де проходять практику, стажуються та працюють студенти і студентки:

 

Контакти факультету:
+38(044) 425 60 73

4 корпус НаУКМА, к. 302
вул. Волоська, 8/5