Міжнародний захист гендерних прав і прав дітей

Курс охоплює питання як міжнародного законодавчого врегулювання прав жінок та дітей, так і механізмів їх захисту, практики міжнародних судів. Розглядаються передбачені міжнародними правовими документами права дітей, а також праці вчених щодо тлумачення цих прав, інструменти захисту та міжнародні інституції які працюють в сфері захисту прав дитини. Окремо розглядаються права жінок передбачені міжнародним законодавством з акцентом на більш наголошувані міжнародною спільнотою, такі як торгівля жінками, насильство проти жінок. Звертається також увага на принцип недискримінації в міжнародному законодавстві як фундаментальна засада. Порівнюється як міжнародне, так і регіональне європейське законодавство.

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль