Податкове право

Нормативна дисципліна дає можливість поглиблено вивчити податковий механізм, головним призначенням якого є реалізація податкової політики держави. Податки, збори є основним фінансовим джерелом наповнення державних грошових коштів (бюджетів), том у неабиякого значення набуває встановлення у державі ефективного податкового механізму, чому великою мірою сприяє наука податкового права. Податкове право являє собою відносини, які врегульовані нормами права і спрямовані на забезпечення грошових надходжень (податкового та іншого обов’язкового характеру) від платників податків, зборів до державних грошових фондів (бюджетів різних рівнів), учасниками яких є держава, уповноважені державою органи та платники податків, зборів (обов’язкових платежів). 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль