Кримінальне процесуальне право

Поняття, завдання і принципи кримінального провадження, повноваження суду та сторін при здійсненні судочинства, зміст доказів та систему їхніх джерел, заходи забезпечення кримінального провадження; рух справи по всіх стадіях кримінального судочинства, а також особливі порядки провадження у кримінальних справах. Основні засади організації та діяльності судових та правоохоронних органів України щодо здійснення провадження у кримінальних справах на досудових та судових стадіях судочинства в Україні. 

6 кредитів (3+3)
Обсяг
дисципліни
Осінь, весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль