Земельне право

Засвоєння студентами значення норм, які регулюють різні форми захисту суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів, їх характер; показати зростаючу роль земельного права на сучасному етапі розвитку країни в світлі гарантованого Конституцією України права всіх фізичних осіб на землю, ознайомити з порядком функціонування ринку землі; продемонструвати нерозривний зв’язок норм права з їх практичним застосуванням. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль