Міжнародне довкільне право

У наш час питання, пов’язані з довкіллям, як от виснажування озонового шару, кліматичні зміни, нестача й забруднення води, деградація ґрунтів, утрата біорізноманіття, стали предметом занепокоєння не лише окремих  осіб чи держав, а міжнародного товариства загалом.  Зважаючи на це, упродовж останніх десятиліть держави уклали або ж прямують до укладення сотень міжнародних угод, спрямованих на подолання певних довкільних проблем на місцевому, національному, регіональному й глобальному рівнях.   Отже, сформувалося міжнародне довкільне право (МДП) – нова галузь міжнародного права, яка, однак, на цей час уже є доволі складна й розлога. Вона охоплює тисячі норм, об’єднаних у сотні міжнародно-правових документів. Їх мета – забезпечити охорону живих і неживих складників довкілля Землі, а також екологічних процесів на планеті.  Курс міжнародного довкільного права покликаний сформувати цілісне бачення зв’язку між питаннями збереження, використання й відтворення ґлобального довкілля та його складників з міжнародним правом. Буде проаналізовано стан міжнародних організацій, правових документів і політики в цій галузі.  Зокрема, буде розглянуто теоретичні засади МДП, процес його становлення, суб’єкти, джерела, принципи, механізм упровадження, дотримання та розв’язання спорів. Буде прослідковано зв’язок питань охорони довкілля з міжнародною економічною діяльністю, господарюванням зі спільними ресурсами та збройними конфліктами.  Курс МДП корисний для таких практичних цілей як аналіз міжнародного права, удосконалення процесу ухвалювання рішень у галузі довкілля та їх узгоджування з міжнародними правовими документами, доступ до міжнародних програм та організацій.  

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі