Нотаріат України

Спеціальна дисципліна до опанування знаннями та практичними навичками з фахової підготовки правознавця. Містить сукупність знань про історію виникнення нотаріату, його головні інститути, його місце серед інших правових спеціальностей для розбудови сучасної правової держави. Розвиває уміння застосовувати положення законодавства для підготовки нотаріального акту, вчинення та посвідчення нотаріальних дій, формування та ведення нотаріального архіву. Ознайомлює  з порядком ведення, використання та застосування державних та єдиних реєстрів в нотаріальній практиці. Дає розуміння «не нотаріальних» функцій нотаріату України: нотаріус – як державний реєстратор (в Державному реєстрі речових прав, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), як суб’єкт первинного фінансового моніторингу та податковий агент. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль