Німецька мова для правників (англійською та німецькою мовою)

Метою курсу є вивчення правової термінології німецькою мовою та опрацювання фахових текстів з: основ німецького конституційного і економічного права; договірного права / договір купівлі-продажу; права надання гарантійних зобов’язань; торгового права; юридичні форми підприємства; захисту прав споживачів.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль