Основи римського приватного права

Вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни створює умови для формування наукового уявлення про методи та принципи регулювання відносин між приватними особами, сприяє глибокому вивченню інститутів та системи сучасного цивільного права, закладає підґрунтя для практичної діяльності майбутнього юриста-правника.

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль