Права людини і біомедицина

Курс охоплює питання як міжнародного правового врегулювання прав людини в світлі біомедицини, так і практики міжнародних судів та національних законодавств. Розглядаються передбачені міжнародними правовими документами права людини, а також інструменти захисту, діяльність міжнародних інституцій, які працюють в сфері захисту прав людини при застосуванні біомедичних досягнень.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль