Криміналістика

Основні засади організації та діяльності органів досудового розслідування у взаємодії з іншими державними органами чи посадовими особами щодо здійснення кримінального провадження на досудовому розслідуванні. Вивчення дисципліни створює умови для формування наукового уявлення про механізм вчинення кримінальних правопорушень, виявлення інформації про них та використання одержаних фактичних даних у кримінальному провадженні України.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль