Курсова робота

Курсова робота — це закріплення знань, здобутих при вивченні теоретичних курсів, на лекціях і практичних заняттях, набуття навичок самостійного виконання науково-практичних досліджень. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Захист тези
Підсумковий
контроль