Вступ до права інтелектуальної власності

Метою вибіркової навчальної дисципліни «Вступ до права інтелектуальної власності» є комплексне вивчення студентами змісту фундаментальних положень права інтелектуальної власності. Після повного опрацювання курсу студент повинен знати: предмет права інтелектуальної власності і основні проблеми розвитку науки у відповідній галузі права; основні джерела та методи правового регулювання відносин інтелектуальної власності; підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин у сфері інтелектуальної власності; види об’єктів права інтелектуальної власності; коло суб’єктів права інтелектуальної власності; особливості регулювання відносин між різними суб’єктами права інтелектуальної власності; порядок здійснення правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності та здійснення захисту основних прав суб’єктів права інтелектуальної власності.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
Вахонєва Т.М.
доцент кафедри приватного права