Вступ до правових досліджень

Вибірковий курс присвячено як практичним питанням пошуку необхідних джерел із практичною метою вирішення конкретної задачі, так і проведенню наукових досліджень у тому обсязі, в якому студенти долучаються до них під час навчання (написання рефератів, курсових та кваліфікаційних робіт, наукових статей, підготовка тез на конференції тощо).

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль