Екологічне право

Загальні положення національного, міжнародного та європейського екологічного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізаційній, правоохоронній, природоохоронній, правозахисній діяльності. Розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації еколого-правосуб’єктності учасників екологічних правовідносин, правильного застосування норм екологічного законодавства, які об’єднуються в інтегровану спільність природоресурсного, природоохоронного (середовищеохоронного) та  антропоохоронного спрямування. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
Федун Анна Дмитрівна
старший викладач кафедри приватного права