Спеціалізована вчена рада

Голова спеціалізованої вченої ради – Микола Іванович Козюбра.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – Роман Арестович Петров

Вчений секретар – Євген Олександрович Звєрєв.

Спеціалізовану вчену раду К26.008.04 створено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» від 28 квітня 2015 року. Рада має право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.11 3«Міжнародне право».

 

Микієвич Михайло Миколайович
завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету
імені Івана Франка
Погребняк Станіслав Петрович
член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
Медведєва Марина Олександрівна
професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Дисертації
Олійник С.М. Міжнародно-правове регулювання реадмісії осіб
Матвєєва Ю.І. Принцип правової визначеності як складова верховенства права
Мельник М.О. Школа правового реалізму та можливості використання її надбань у вітчизняній юриспруденції
Бернацький Б.В. Формування української моделі заборони політичних партій у світлі міжнародних стандартів і практик
Контакти факультету:
+38(044) 425 60 73

4 корпус НаУКМА, к. 302
вул. Волоська, 8/5