Правові системи сучасності

Розглядаються правові системи держав у порівняльному праві; дозволяє глибше зрозуміти процеси і явища, що відбуваються у правовій системі, ефективніше вирішувати виниклі в цій системі проблеми, своєчасно вносити необхідні корективи в механізм правового регулювання  суспільних відносин в державі. Формування у студентів загальної уяви про наукові та методологічні основи правових систем світових держав, їх типологізацію, механізми їх міжнародної взаємодії.

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі