Історія права і держави України

Курс історії права держави і права України передує вивченню галузевого права та блоку суміжних дисциплін в системі підготовки фахівців-юристів. Тут закладаються основи гуманітарної вищої освіти, готуючи студентів до аналізу конкретного правового і державного досвіду. Чітке розуміння закономірностей розвитку національного права та державності від давнини до сучасності сприятиме вихованню почуття поваги до здобутків нації, формуванню почуття високої відповідальності за перспективи і стан правового розвитку українства, набуттю і аналізу кожним студентом свого власного правознавчого досвіду, що дає позитивний ефект всьому сучасному процесу правового виховання молоді, усвідомленню суспільної значущості права у сучасному державотворенні.

 

6 кредитів
Обсяг
дисципліни
1 рік, осінь-весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль