Організація адвокатури та адвокатської діяльності

Підготовка кваліфікованого фахівця-правника неможлива без оволодіння ним теоретичними та практичними знаннями щодо змісту діяльності адвокатури як незалежного правозахисного інституту. Мета викладання – формування у слухачів курсу необхідних правових знань стосовно історії виникнення та розвитку адвокатури, ролі та особливостей функціонування адвокатури у сучасному світі, порівняльної характеристики організації української адвокатури із кращими світовими зразками. Унаслідок опанування курсу «Організація адвокатури та адвокатської діяльності» студенти мають ознайомитися з походженням та історичним шляхом світової та вітчизняної адвокатури; місцем та роллю інституту адвокатури у громадянському суспільстві; правовими та організаційними засадами діяльності адвокатури та її функціонуванням; кращими світовими зразками організації адвокатської діяльності; гарантіями незалежності адвокатів під час здійснення своїх повноважень; основними проблемними питаннями діяльності адвокатів в Україні і світі.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль