Основи складання юридичних документів

Метою навчальної дисципліни «Основи складання юридичних документів»  є ознайомлення студентів з видами юридичних документів в Україні та деяких країнах світу, а також вивчення правил та принципів складання певних видів юридичних документів. Навчальна дисципліна «Основи складання юридичних документів» спрямована на формування у студентів практичних навичок для побудови юридичних текстів, розуміння різниці між юридичними документами, а також ознайомлення з останніми тенденціями підготовки документів різного виду.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
Белякова О.Г.
ст. викладач кафедри приватного права