Юридична деонтологія

Розрахована на студентів, які навчаються за спеціальністю “Право”. Вона є вступною наукою і містить  відомості,  щоб  поглибити  розуміння закономірностей  діяльності правників (слідчого,  прокурора,  судді, нотаріуса, адвоката тощо).  Мета вивчення  дисципліни — дати студентам основні знання  про вимоги до професійних та особистих якостей  правників, ознайомити зі специфікою суспільного регулювання їхньої професійної діяльності,  розкрити систему формування світогляду  юриста. Це сприяє ефективному виробленню у майбутніх правників фахових навичок, пошуку оптимальних рішень у складних ситуаціях,  безпосередньо не врегульованих правом.

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі