Судова медицина та психіатрія

Поняття, завдання судово-медичної та судово-психіатричної експертизи. Вивчення сучасних можливостей судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, організаційно-процесуальної основи їх призначення. Вивчення курсу передбачає можливість та вміння застосовувати теоретичні знання при ставленні питання для експертного розв’язання  та вірного оцінювання висновків експерта. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль