Юридичні інновації

Вивчення дисципліни дозволить дати студентам розуміння значення, цінності, позитивного та негативного впливу нових технологій на право загалом та діяльність правника зокрема, познайомити з технологіями настільки близько, аби студенти вміли знайти їм застосування у своїй діяльності для підвищення її ефективності та подолання викликів глобалізації та зникнення державних кордонів на ринках юридичних послуг, дати розуміння ключових трендів у трансформації права та регулювання правовідносин, аби мотивувати майбутніх правників інтегрувати нові технології у свою діяльність та правосвідомість.

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль