Історія правових учень

Курс «Історія правових учень» має на меті долучитися до формування базисної системи знань українських студентів-юристів.  Вивчаючи його, вони зможуть відчути себе Платоном і Аристотелем, Фомою Аквінським та Іоанном Златоустим, Іммануїлом Кантом чи Фрідріхом Гегелем або щонайменше дізнатися про те, чим ці та багато інших видатних світових філософів завдячили незгасаючій увазі до своїх юридичних напрацювань.  У процесі вивчення курсу під час виконання різноманітних завдань студенти зможуть не лише поринути у світову філософську спадщину, а й розвинути її у найнеймовірніших напрямках.

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль