Верховенство права: практикум

Курс «Верховенство права: практикум» спрямований на розвиток у студентів сучасного правового мислення, що базуватиметься на визнанні і беззастережному сприйнятті найвищої цінності людини, її невідчужуваних прав і свобод, зв’язаність якими всіх гілок влади є безпосереднім проявом реалізації верховенства права.

Методика викладу матеріалу та структура курсу загалом мають забезпечити здатність студентів застосовувати теоретичні підходи та концепції у практичній правозастосовчій діяльності. Саме тому кількість практичних занять значно переважатиме над опрацюванням теоретичного матеріалу. Курс дасть змогу студентам зрозуміти місце верховенства права в діяльності органів публічної влади, а також правові механізми забезпечення його дотримання.

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль