Контракти в загальному праві (англійською мовою)

   Курс стосується загальних та окремих спеціальних питань договорів в загальному праві (common law) з фокусом на англійській та американській юрисдикціях.

Особливий акцент робиться на фундаментальних правових аспектах, які супроводжують «життя» договору від його укладення до успішного виконання або порушення. Курс також підкреслює унікальні особливості договорів в загальному праві в порівнянні з українським правом (наприклад, consideration, statute of frauds, parol evidence rule та специфіка правил щодо відшкодування збитків).

     У сучасному глобалізованому світі знання принаймні певних основ англо-саксонського договірного права є суттєвою конкурентною перевагою для українського юриста. Наприклад, англійське право дуже часто обирається сторонами для регулювання транскордонних правочинів. Тому курс буде особливо корисним для студентів, які планують будувати свою юридичну кар’єру в міжнародній сфері, оскільки вони найімовірніше будуть стикатися з англо-саксонським договірним правом в своїй майбутній роботі в більшій чи меншій мірі.

3 кредити
Обсяг дисципліни
Літо
Семестр викладання дисципліни
Залік
Підсумковий контроль
Викладачі
Солдатенко М.А.
старший викладач кафедри приватного права (за сумісництвом)