Захист у кримінальному провадженні

Проведення консультаційної роботи адвоката, його участі на досудовому слідстві, в суді та при виконанні вироку, ухвали, постанови. Він також передбачає оволодіння питаннями про роль адвоката як представника потерпілого, цивільного позивача, відповідача, захисника свідка. 

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль