Право СОТ (англ. мовою)

За останні роки Україна робить значні кроки щодо вступу до ВТО. За останні кілька місяців у цьому напрямі зроблено значний прогрес – США і ЄС визнали Україну державою з ринковою економікою. Ставши членом цієї організації необхідно буде знати порядок діяльності цієї структури та особливості розвитку відповідно до цього законодавства України. Саме це буде предметом вивчення цього курсу. Також будуть розглядатися питання: угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності; домовленість про правила і процедури врегулювання суперечок; багатосторонні торговельні угоди з обмеженою кількістю учасників. Оскільки більшість учасників цієї організації є одночасно державами-членами ЄС, то в цьому курсі коротко будуть висвітлені аспекти співвідношення ЄС і ВТО, та спільна торгова політика ЄС.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
Мережко