Правничі дослідження, аналіз та письмо

Курс розроблено для того, щоб студенти вдосконалювали свої практичні навички з правничих досліджень, аналізу та письма.

Курс складається з практичних занять: інтерактивних лекцій та занять, присвячених роботі над практичними завданнями.

Студенти будуть складати проекти юридичних документів: консультативного меморандуму, адміністративного позову, конституційного подання та експертного юридичного висновку щодо законопроекту. Перелік юридичних документів може бути видозмінений на початку курсу залежно від побажань групи студентів, що записались на курс.

Протягом курсу студенти навчаться:

1. добирати достатні та релевантні джерела для складання проектів юридичних документів,

2. тлумачити юридичні тексти для складання проектів юридичних документів;

3. будувати юридичні аргументи;

4. оформлювати юридичні документи відповідно до вимог консультативного, доказового чи експертного стилю;

5. чітко, зрозуміло та грамотно викладати текст юридичних документів.

Кожен студент отримуватиме письмовий коментар від викладача щодо кожного проекту документа, який він чи вона готуватимуть під час курсу. Під час занять студенти працюватимуть над власними помилками та оцінюватимуть роботи своїх колег.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
Грищенко Катерина Станіславівна
старший викладач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права (за сумісництвом).