Юридичний практикум

Вибірковий курс юридичного практикуму передбачає роботу студента в Експериментальній студентській лабораторії НаУКМА «Правнича клініка». Курс практичного спрямування дозволяє опановувати навички роботи із клієнтами у цивільних, сімейних, житлових питаннях та розв’язувати їх. 

6 кредитів
Обсяг
дисципліни
Літо, осінь, весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль