Адміністративні процедури

Адміністративна процедура – це встановлений порядок розгляду та розв’язання справи (модель провадження), а провадження – це вже власне розгляд та розв’язання конкретної справи. Метою курсу є вивчення адміністративних процедур саме в розумінні діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Поняття адміністративної процедури пов’язане із науковою дискусією про зміст адміністративної юстиції та розуміння поняття адміністративного процесу. Адміністративна процедура – це встановлений нормами адміністративного процесуального права порядок діяльності суб’єктів правовідносин щодо реалізації нормативно-правового регулювання у сфері державного управління та розгляду і вирішення конкретних адміністративних справ.

Додати – Іщенко Ю. В., кандидат юридичних наук, доцент 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль