Адміністративна відповідальність

Вибіркова навчальна дисципліна вивчає інститут адміністративної відповідальності відповідно до сучасних потреб суспільства. Метою курсу є опанування правових засад реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері адміністративної відповідальності. Особлива увага приділятиметься практичним аспектам адміністративної відповідальності, як одного із видів юридичної відповідальності. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль