Французька мова для правників (англійською мовою)

Метою курсу є вивчення правової термінології французькою мовою, ознайомлення з історією правової системи Франції та опрацювання фахових текстів з основ французького конституційного і економічного права.

3 кредити
Обсяг дисципліни
Осінь
Семестр викладання дисципліни
Залік
Підсумковий контроль