Кримінологія

Вибірковий курс “Кримінологія” спрямований на вивчення основних кримінологічних теорій, механізму злочинної поведінки, застосування  теоретичних знань  для пояснення різноманітних проявів злочинності, розв’язання актуальних проблем протидії злочинності з урахуванням базових знань з кримінального права та  юридичної (кримінальної) психології. 

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль