Основні публікації

Наукові записки НаУКМА. Том 181, Юридичні науки. 2016. C. 32-34.
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2017. Т. 193. С. 41-45
Наукові записки НаУКМА. Том 193, Юридичні науки. К., 2017. С. 38-40.