Основні публікації

К.:  Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2015. – 227 с.
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2011. – Т. 116. – С. 66-69