Основні публікації

Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2018. Том 2. С. 99-109.