Спадкове право

Формування наукового уявлення про регулювання правовідносин спадкування, сприяє глибокому вивченню теоретичних та практичних питань спадкування. Застосовування норми спадкового права при вирішенні конкретних ситуацій, надання юридичних консультацій з питань спадкування, отримання уявлення про порядок здійснення правосуддя у спадкових справах, вивчити норми Цивільного кодексу України, та інших нормативних актів. Ознайомлення з практикою розгляду судами спадкових справ та з роз’ясненнями Пленум у Верховного Суду України з питань застосування спадкового законодавства. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль