Українська мова за професійним спрямуванням

Проблеми походження української мови. Становлення української літературної мови. Українська мова у ХХ ст. Територіальні і соціальні діалекти. Характеристика стилів сучасної української літературної мови. Сучасна українська літературна мова. Вимова приголосних. Словесний наголос. Групи лексики української мови за походженням. Правописні дискусії. Частини мови.

 

5 кредитів
Обсяг
дисципліни
Осінь, весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль