Цивільне право

Загальні положення цивільного права та цивільного законодавства (предмет, метод, функції, система, джерела, правовідносини), правового статусу суб’єктів цивільних правовідносин, правочинів, представництва, особистих немайнових прав, речового права та інтелектуальної власності, інститутів зобов’язального права.

 

10 кредитів (4+4+2)
Обсяг
дисципліни
Осінь, весна, літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль