Європейське право з прав людини (англійською мовою)

Європейське право з прав людини є спеціалізованим курсом, спрямованим на поглиблення знань у сфері регіональних норм, стандартів і механізмів захисту прав людини, і як такий він базується на міжнародному праві з прав людини, але має і свої особливості.  

Найбільша увага приділяється системі захисту прав людини Ради Європи і, зокрема, Конвенції про захист прав людини та  основних свобод та практиці її застосування Європейським судом з прав людини як одному з найголовніших механізмів захисту прав людини для України.  

Метою курсу є надання базових знань щодо процедур Європейського суду з прав людини, суті і змісту конкретних прав, що містяться у Конвенції. Крім теоретичних знань, він спрямований і на надання практичних навичок (наприклад, як доцільно читати і конспектувати справи чи як складати заяву до Європейського суду з прав людини).

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль