Конкурентне право

Ознайомлення з термінологією, що притаманна конкуренції. Враховуючи досвід законодавства з економічної конкуренції Європейських країн, студент повинен чітко засвоїти становлення Українського конкурентного та антимонопольного законодавства. Ставиться завдання не лиш е вивчення основних положень чинного законодавства, а й опанування основних положень конкурентного права інших держав з розвиненою ринковою економікою, а також навчитись застосовувати набуті теоретичні знання на практиці. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі