Муніципальне право

Курс «Муніципальне право» призначений для вивчення студентами бакалаврської програми правових основ місцевого самоврядування в Україні. Предметом вивчення є конституційні засади місцевого самоврядування у взаємозв’язку з адміністративно-територіальним устроєм держави, міжнародно-правові стандарти місцевої демократії, основні концепції та моделі здійснення місцевого самоврядування, система місцевого самоврядування в Україні, сфера компетенції місцевого самоврядування, структура, порядок формування, функціонування та припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль