Англійська мова

Програма курсу General English базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Комунікативна програма обов’язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб (“needs analyses”) і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами. Програма курсу передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби та прийоми, що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові та ситуативній мовленнєвій спрямованості.

7 кредитів
Обсяг
дисципліни
Осінь-весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль
Викладачі
Кафедра англійської мови