Забезпечення виконання зобов’язань

Принципи та закономірності регулювання забезпечення виконання зобов’язань, а також основні інститути забезпечення, вивчення понятійно-правових властивостей та значення цих інститутів на прикладах правового досвіду України та зарубіжних країн, а також між народної практики. Набуття студентами базових знань та розуміння відмінностей між суміжними правовими інститутами, а також розвинення здатності критичного аналізу чинного законодавства та правозастосовчої практики. 

 

3,5 кредита
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль